Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonunda %10'a Giren Öğrenci Listesi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonunda %10'a Giren Öğrenci Listesi

Ekler

Yüzde on Listesi.pdf