Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

-

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.
Kayıt kondurmak isteyen öğrenciler http://ubys.comu.edu.tr:81/KayitDondurma/Index web adresinden talepte bulunabileceklerdir.