Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ön Değerlendirme Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ön Değerlendirme Sonuçları

Ekler

Arş.Gör.Öndeğerlendirme_ilan ve sonuç ilan 2016.pdf