Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

-

12.10.2020 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÇOMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN)

İLANINA BAŞVURAN ADAYLARA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ekler

Öncelikli alan Araş Gör. Ön değerlendirme 30 Ekim 2020_pdf.pdf