Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

SEMİNER: Gelecek Yönetimi ve Kariyer Stratejileri (IEEE Topluluğu)

-