Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Zorunlu Yabancı Dil I ve II dersleri muafiyet sınavı

-

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil I ve II dersleri muafiyet sınavı (İngilizce)'nın Covid-19 salgını nedeniyle, "14 Ekim 2020 tarihinde Microsoft Teams üzerinden online olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 14.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda güz ve bahar dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesi" ile ilgili Üniversitemiz Senatosu karar vermiştir.