Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Onur Öğrencileri Töreni