Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Idea2Product Etkinliği Gerçekleştirildi

-

Idea2Product Etkinliği Gerçekleştirildi.

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) koordinasyonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çanakkale Teknopark ile işbirliği içinde Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Idea2Product Etkinliği 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinliğe ürün tasarımlamaya yönelik araştırma alanları olan Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Gıda Mühendisliğinde 30 öğrenci ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sibel MENTEŞE, GMKA ve Teknopark uzmanları katılım sağlamıştır.

Tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı kapsayan 2 günlük uygulama ağırlıklı eğitim etkinliği ile teknolojik, katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarmayı hedefleyen öğrenciler iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş modelini doğru şekilde sunma konularında bilgilendirildi.

Etkinliğin ilk günü katılımcılara girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verilerek iş fikri buldurmaya yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi, uygulanan metotlar sayesinde katılımcılar arasından oluşturulan her bir grubun en az 1 iş fikri oluşturması sağlandı. Etkinliğin ikinci günü katılımcılar iş fikirlerinin uygulanabilirlik, ticarileşebilirlik ve yenilikçi özelliklerini diğer gruplara aktararak diğer gruplardan gelen geri bildirimler ışığında iş fikirleri revize etti ve iş fikirlerine yönelik 3 boyutlu prototipler hazırladı. İş fikirlerine yönelik gerçekleştirilen ön fizibilite çalışması ile 2 günlük etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.