Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

PATENT

-

Patent sahibi fakültemiz öğretim üyesi Doç.Dr. N.Barış TUNCEL; Buluş sahiplerinin Doç.Dr. N.Barış TUNCEL, Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ TUNCEL ve Prof. Dr. Habib KOCABIYIK’ın olduğu ve 2015 yılında tescillenen, "Kızılötesi (İnfrared) Enerji ile Pirinç Kepeği Stabilize Etme Yöntemi" isimli patentinin tüm haklarını noter kanalıyla üniversitemize devretmiştir. Böylelikle üniversitemiz tüzel kişiliğine ait ilk patentine sahip olmuştur. İncelemesiz statüde olan bu patent, üniversitemizce incelemeli patente dönüştürülerek 20 yıllık koruma altına alınacaktır. Bu patent aynı zamanda girişimci üniversiteler sıralaması için de üniversitemize katkıda bulunacaktır.