Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Bölüm Koordinatörleri
Bilgisayar Mühendisliği  
Gıda Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Murat ZORBA
Jeofizik Mühendisliği Öğr. Gör. Dr. Ebru ŞENGÜL
Jeoloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK
Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Akın ALTEN