Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Bölüm Koordinatörleri
Bilgisayar Mühendisliği  
Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Murat ZORBA
Jeofizik Mühendisliği Öğr. Gör. Dr. Ebru ŞENGÜL
Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr.Ayten ÇALIK
Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Akın ALTEN