Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Çift Anadal-Yandal Programı Açılan Bölümler
BÖLÜM ÇİFTANADAL PROGRAMINA KABUL EDECEĞİ BÖLÜMLER YANDALPROGRAMINA KABUL EDECEĞİ BÖLÜMLER
Gıda Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Faküktesi İşletme Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği