Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Çift Anadal-Yandal Programı Yönergeleri

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Uygulama Yönergesi için  http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/