Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Görev Tanımları

T.C.

Çanakakle Onsekiz Mart Üniversitesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ

GÖREV TANIMLARI


BAĞLI OLDUĞU BİRİM : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

BİRİM YÖNETİCİSİNİN UNVANI : Dekan

BAĞLI BİRİMLERİ : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü   

Biyomühendislik Bölümü 

Çevre Mühendisliği Bölümü   

Endüstri Mühendisliği Bölümü   

Gıda Mühendisliği Bölümü   

Harita Mühendisliği Bölümü   

İnşaat Mühendisliği Bölümü   

Jeoloji Mühendisliği Bölümü   

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

Kimya Mühendisliği Bölümü     

Maden Mühendisliği Bölümü 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

Ekler

5) Gorev Tanımları.pdf