Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Fakültemiz; Bilgisayar, Gıda, Jeoloji, Jeofizik, Çevre, Harita, Maden, Biyomühendislik ve İnşaat Mühendisliği Bölümleriyle eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri gibi etkinlikleri gerçekleştirmeyi, evrensel ölçekte bilgi üretmeyi ve bölgesel/ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen bilgiyi paylaşmayı, güncel pratiğe dayalı mühendislik uygulama becerisine sahip profesyonel ve etik sorumluluklarının farkında olan etkin bir biçimde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Hali hazırda açık bulunan ancak henüz öğrencisi mevcut olmayan Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri de aynı hedeflere ulaşacak biçimde kalite odaklı eğitim-öğretim kadrolarını ve altyapısını oluşturmayı amaçlamışlardır.

VİZYONUMUZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel vizyonu ve Yükseköğretimde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda misyonunu başarıyla yerine getiren, nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası düzeyde bilgi üreten, bölgesinde öncü ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.