Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Teşkilat Şeması

Teşkilat Şeması

Dekan, Fakültenin ve birimlerin temsilcisidir.

Dekan Yardımcıları Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere atanır.

Fakülte Sekreteri idari teşkilatın başıdır.