Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

İdari Personel
KADRO
ÜNVANI 
GÖREVİ BÖLÜMÜ                                              ADI SOYADI DAHİLİ 

E- MAİL

Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Ayten DEMİREL 21 19  ademirelcomu.edu.tr
Şef Öğrenci İşleri  Hasan KISAOĞLU  27 46  hasankisaogluhotmail.com
hasankisaoglucomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Maaş İşleri ve Yolluklar  Hüseyin UÇAR 41 07 hucarcomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Yazı İşleri Müzeyyen KESKİN 22 57 mkeskin4hotmail.com
Bilg. İşletmeni Yazı İşleri Özlem BAŞAR YEŞİL 21 18 obasaryesilcomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Yazı İşleri    Hacer ERGÜN 2118 hacerguncomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Öğrenci İşleri Neşe YARIMOĞLU 23 57 nesecolak83hotmail.com
nesecolakcomu.edu.tr
Bilg. Mühendisi Elektronik ve Bilg. Donanımları Lab. Zeki ALPTEKİN 23 34 zalptekincomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreteri Semra YALÇIN 21 85 semrayalcincomu.edu.tr
4/D VHKİ     Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri Rukiye TÜRKER 2169 rukiyegeomatikgmail.com.tr
Bilg. İşletmeni Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreteri / Jeofizik Mühendisliği Bölüm Sekreteri Serpil KARA 21 31 lip-reshotmail.com
Memur Biyomühendislik / Kimya Müh. Böl Sek. Nurgül SEZGİN 1477 nurgulsezgincomu.edu.tr
4/D VHKİ Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreteri Ayşe Gülşah YILMAZER 21 82 gulsahylmazergmail.com
4/D VHKİ  Harita Müh. Bölüm Sekreteri Fisun IŞIK 28 36 fisuncahotmail.com
4/D VHKİ  Dekan Sekreteri Ceyda KOÇYİĞİT 23 36 ceydacomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Endüstri Müh./ İnşaat Müh. Böl Sek. Seher BİTKAL 4054 sbitkalcomu.edu.tr
Memur İş Güvenliği A.B. D. Sekreterliği  Erdem ERTÜZ 1459  
Şef Maden Müh./ Malzeme Bil. Müh Bölüm Sekreteri Sevgi EREN 1478 sevgierencomu.edu.tr
Memur   Alper AKARKEN 2747 alperakarkencomu.edu.tr
Yrd. Hizmetler Teknik Servis Münip ÇALIŞKAN 23 35