Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Dekan V.
Prof. Dr. Süha ÖZDEN Üye
Prof. Dr. Hasan Orhun KÖKSAL Üye
Prof. Dr. Çetin KANTAR Üye
Doç.Dr. Necati Barış TUNCEL Üye
Doç.Dr. Tolga KOMUT Üye
Dr. Öğretim Üyesi Yonca BAYRAKDAR Üye
Ayten DEMİREL Raportör