Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Üst Yönetim
GÖREVİ ADI SOYADI
DEKAN V. Prof. Dr. Tolga BEKLER
DEKAN YARDIMCISI Doç.Dr.Sibel MENTEŞE
DEKAN YARDIMCISI Dr.Öğr.Üyesi Alper DEMİRCİ
FAKÜLTE SEKRETERİ Ayten DEMİREL