Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Çanakkale Deprem Direnci Paneli Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mühendislik  Fakültesi  ev  sahipliğinde  Turgut  Özal  Konferans  Salonu’nda  15  Mart  2023 tarihinde Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları ile birlikte “Çanakkale Depreme Dirençli Bir Kent mi?”teması ile panel gerçekleştirilmiştir.

İki oturumda gerçekleşen Panele ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan MONUS, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürü, Meslek odalarının temsilcileri, Çanakkale Belediyesinden temsilciler ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım göstermiştir.