Mühendislik Fakültesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları

1 Eylül 2022 tarihinde Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonunda 13:00’da iç paydaş ve 14:30’da dış paydaş toplantısı yapılmıştır. Toplantı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sibel Menteşe üniversitenin ve fakültenin kalite güvencesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan sunumu ile başladı ve Paydaşların görüş ve önerileri ile karşılıklı soru-cevap şekilde devam etti. Toplantıya üniversite içinden akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenci ve mezunlar ile kurum dışından uzmanlar da katılım gerçekleştirmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)