Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR

  • Mühendislik eğitiminde uluslararası normlara erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmak
  • Eğitim-öğretim için gerekli altyapı, laboratuvar ve bilgisayar donanımı ile öğrenciler için gerekli sosyal olanakları hazır tutarak hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmak  
  • Akademik personelin bilimsel araştırma olanaklarını genişletmek, yenilikçilik ve girişimcilik konularında teşvik etmek
  • Öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek, staj programlarını yerel ve ulusal sanayi ile birlikte geliştirmek

 

HEDEFLER

  • Eğitim-öğretime geçilmemiş bölümlerin akademik yapılanmalarının, önümüzdeki dönemlerde tamamlanarak öğrenci alımına hazır hale getirilmeleri
  • 2023 yılı sonuna kadar mevcut dersliklerin yenilenmesi ve derslik sayısının arttırılması
  • Laboratuvar altyapısının iş sağlığı ve güvenliği de göz önüne alınarak Üniversitemiz imkanları dahilinde güçlendirilmesi
  • Akademik kadro eksikliğinin 2023 yılına kadar giderilmesi
  • 2017 yılından itibaren fakültedeki eğitim, ölçme ve toplam kalite uygulamaları için MÜDEK akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının başlatılması
  • ERASMUS vb. Öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarının yaygınlaştırılması

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)