Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Hakkımızda

 

HAKKIMIZDA

Fakültemiz, mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla, 1995-1996 akademik yılında Bilgisayar Mühendisliği ile başladığı eğitim-öğretimine Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri ile Terzioğlu Yerleşkesindeki binasında halihazırda devam etmektedir. 2012 yılında Fakültemizin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Lisans düzeyindeki mühendislik öğreniminin yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi de yapılmaktadır. Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri de açılmış olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. Fakültemiz bünyesinde öğrenci alımı olmayan bölümlerin akademik yapılanmalarının, önümüzdeki dönemlerde tamamlanarak eğitim-öğretime başlanması hedeflenmektedir.

Fakültemiz, kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede araştırma laboratuarları ve eğitim altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermekte ve bu çerçevede, teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflar, laboratuar ve bilgisayar salonları ile donatılmaktadır.

Fakültemiz, öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda kabul gören mühendislik görevlerini yüklenmek üzere hazırlamayı kendisine görev saymaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrencilerine eğitim-öğretim, fiziksel alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımı ile sosyal olanaklarını artırıcı çalışmalar yürütmektedir. 

Fakültemizin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası burslar ve proje desteklerini kazanmakta, çok sayıda ortak proje yürütmektedir. Fakültemizin akademik kadrosundaki öğretim üyeleri çeşitli firma ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti de vermektedir. 

Eğitimin kalitesini daima yükseltmek amacında olan Fakültemiz, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çalışmalarını sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir.

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı birçok bölümümüzde uygulamaya geçilmiş olup 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle Çevre Mühendisliği Bölümünde % 100 İngilizce eğitime başlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi yönetimi, öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımı ile sosyal olanakları hazırlamak üzere güç sarf ederek hayat boyu öğrenmeyi ve yaşamayı kolaylaştırmaya çalışır. 

Kendini sürekli geliştiren, bağımsız karar verebilen, akademik ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, özgüveni yüksek, etik ve ahlak sahibi, yetkin, başarılı, üretim ve hizmet sektörü için bilgi ve teknoloji üreten mühendisler yetiştiren ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi, yüksek doluluk oranıyla öğrencilerin tercihinde de üst sıralarda yer aldığını göstermiştir.

Öğrencilerimiz ERASMUS Programı kapsamında Avrupa ülkelerindeki üniversitelerden ders alıp kredi transferi konusunda teşvik edilmektedir.

Programdaki derslerimiz çağın ihtiyaçlarına göre güncellenmekte olup öğretim üyelerinin alanlarına ve sürekli gelişen teknolojiye paralel dersler açmaları sağlanmaktadır.

Çanakkale'deki sanayi kuruluşları ile yapılan işbirliği (staj, proje, tez, laboratuvar) ve sağlanan burs imkanları öğrencilerin hedefe daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin Fakültemizde yürütülmesi, bilgi ve tecrübenin öğrencilere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Ekler

Dekan-Yrd.-Görevleri.pdf
Fakülte Sekreteri Görevleri.pdf