Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel ölçekte yenilikçi projelerle;

Bölgesel/ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen bilgiyi paylaşmak,

İleri teknolojiyi faydalı ölçütlerde kullanan, edindiği bilgilerin güncelliğini ve güveniliğini sorgulayan yetkin mühendisler yetiştirmek,

Güncel pratiğe dayalı mühendislik uygulama becerisine sahip, etik sorumluluklarının farkında olup etkin bir biçimde iletişim kurabilen bireylerle “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek” vizyonuna destek sağlamak.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel vizyonu ve yükseköğretimde yer alan politika   ve hedefler doğrultusunda; nitelikli eğitim sunan, alanında öncü, uluslararası saygın bilimsel yayınlarda kabul görecek nitelikte bilgi üretimi gerçekleştiren ve bu edinimle bilgileri etkin kullanabilen mühendisler yetiştiren  Fakülte olmak. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)