Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyon
Evrensel ölçekte yenilikçi projelerle;

Bölgesel/ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen bilgiyi paylaşmak,

İleri teknolojiyi faydalı ölçütlerde kullanan, edindiği bilgilerin güncelliğini ve güveniliğini sorgulayan yetkin mühendisler yetiştirmek.


Güncel pratiğe dayalı mühendislik uygulama becerisine sahip, etik sorumluluklarının farkında olup etkin bir biçimde iletişim kurabilen bireylerle “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek” vizyonuna destek sağlamak.


Vizyon
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel vizyonu ve yükseköğretimde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda; nitelikli eğitim sunan, alanında öncü, uluslararası saygın bilimsel yayınlarda kabul görecek nitelikte bilgi üretimi gerçekleştiren ve bu edinimle bilgileri etkin kullanabilen mühendisler yetiştiren Fakülte olmak.


Temel Değerler
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel değerleri doğrultusunda; özellikle adalet ve liyakat, akademik yetkinlik, topluma ve doğaya duyarlılık, etik değerlere bağlılık, girişimcilik, yenilikçilik ve işbirlikçilik, kalite odaklı kurum kültürü ve kapsayıcı mühendislik öğrenmininde yüksek performans yaklaşımı.