Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Süreç Akış Şemaları

GELEN EVRAK


 

GİDEN EVRAK


 

DİĞER İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Diğer iş akış şemaları aşağıda verilmiştir:

Ekler

Arşiv.pdf
Bilirkişi görevlendirme.pdf
Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans.pdf
IDARIVEMALI.pdf
OGRENCI.pdf
PERSONEL.pdf
Resmi Yazışmalar.pdf
Teknik İşler İş Akış Şeması.pdf