Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

İME Belgeleri

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME)

İŞ AKIŞ LİSTESİ

 1. Protokollerin (Protokol formu) aday İME işyerleriyle yapılması (Ör: 1 takvim yılında 5 İME öğrencisi gibi)

 2. İME öğrenci kontenjanın belirlenmesi (protokollerdeki toplam öğrenci kapasitesine göre)

 3. İME işyerlerinin ve işyerlerinin İME kontenjanlarının webde duyurulması

 4. Öğrenci talep formu (FORM-1) kullanılarak öğrenci başvurularının alınması ve değerlendirilmesi (1’den fazla işyeri için talep yapabilirler; 6. dönem sonu itibariyle GNO’su yüksek olan öğrenciler ilk tercihlerine yerleştirilir) ve İME öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin ve yedek öğrencilerin webde ilan edilmesi

 5. Öğrencilere İME Sorumlu Öğretim Elemanının atanması (Fakülte sekreteri tarafından sigorta işlemlerinin kontrolünden sonra Öğrencinin bilgilerinin ve genel sigorta durumunun belirtildiği taahhütname ile taraflarının yükümlülüklerini gösteren sözleşmenin ve işletmede uygulamalı eğitim kabul formunun onaylanması (FORM-2)

 6. Öğrencinin İME eğitimine işletmede başlaması

 7. İME Sorumlu Öğretim Elemanının işletmeyi ziyareti ve değerlendirmesi (İzleme belgesi (FORM-3) İME danışmanı tarafından doldurulacak)

 8. Eğitici personelin değerlendirmesi (İşletme değerlendirme formu; İME işletmesi tarafından doldurulacak (FORM-4)

 9. Öğrencinin İME ilgili hazırlayacağı rapor (uygulamalı eğitim dosyası; rapor formatı önceden webde ilan edilir (FORM-5)

 10. Öğrencinin İME döneminin değerlendirilmesi ve başarı notunun verilmesi (BİMETAK’ın belirleyeceği usullere göre)

 11. Öğrencinin iş-zaman çizelgesinin (öğrenci tarafından hazırlanacak ve işyeri temsilcisi tarafından onaylanmış olacak (FORM-6) YÖK’den gelecek yazıya istinaden yazışma ile Dekanlık tarafından yollanması ve akabinde YÖK tarafından öğrenciye ücret ödenmesi için başvuru yapılması

 12. Bölümler ve/ya Dekanlığın hazırlayacağı isteğe bağlı izleme ve memnuniyet anket formları (ANKET FORMLARI)

Ekler

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesi.pdf
Form-1.docx
Form-2.docx
Form-3.docx
Form-4.docx
Form-5.docx
Form-6.docx
isyeri-egitimi-protokolu-2022.pdf