Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

İME Kurul Üyeleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İME Kurul Üyeleri

Fakültenin İşletmede Mesleki Eğitim Takip ve Kontrol Komisyonu (FİMETAK) Üyeleri

ADI SOYADI BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sibel MENTEŞE    (Başkan) Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. N.Barış TUNCEL    (Üye) Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Filiz UĞUR NİGİZ    (Üye) Kimya Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL   (Üye) Maden Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.  Öznur KARACA   (Üye) Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

Bölümlerin İşletmede Mesleki Eğitim Takip ve Kontrol Komisyonu (BİMETAK) Üyeleri

BÖLÜMÜ ADI SOYADI

Gıda Mühendisliği

 

Prof. Dr.  N.Barış TUNCEL   (Başkan)
Prof. Dr. Ayşegül KIRCA TOKLUCU   (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi  Esma ESER   (Üye)

Jeoloji Mühendisliği

 

Doç. Dr.  Öznur KARACA   (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi  Ayten ÇALIK   (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  Sevinç KAPAN   (Üye)

Kimya Mühendisliği

 

Doç. Dr.  Filiz UĞUR NİGİZ   (Başkan)
Doç. Dr.  Hasan ARSLANOĞLU   (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  Hanife ERDEN   (Üye)
Maden Mühendisliği Prof. Dr.  Mustafa ÇINAR   (Başkan)
Doç. Dr.  Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL  (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi  Murat ÜNAL  (Üye)