Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

İME Nedir?

İME NedirİME (İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM)

ÇANAKKALE  ONSEKİZ  MART  ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) UYGULAMA PLANI


Fakültemizde İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Uygulaması “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 19. Maddesi uyarınca 20 Eylül 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında yapılan toplantıya katılım ve YÖK’ün ilgili yazısı gereği başlatılmıştır. Fakültemizin İME Yönergesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 17/06/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ndeki genel çerçeve baz alınarak hazırlanmıştır ve 5/8/2021 tarihinde Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir.


İlk uygulama, 2021-2022 bahar yarıyılında dört bölümde (Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği) gerçekleştirilecektir. 


İME protokolü imzalanan, alanında mühendis çalıştıran işletme/kurumda proje bazlı çalışmalarla İME programı ilgili mühendislik programı ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.

 

İME uygulamasından kimler faydalanabilir?


    • Yukarıda adı geçen 4 Mühendislik bölümlerimizin 6. yarıyılın sonunda alttan dersi olmayan ve en az 20 günlük stajını başarılı ile tamamlamış öğrenciler başvuru yapabilir. Aday öğrenciler, 6. yarıyıl sonu itibariyle başvuru için gerekli olan asgari GNO için bölümlerindeki İME komisyon üyeleri ile görüşmelidir.
    • Başvuru yapan öğrenciler arasından Bölümün kontenjanına bağlı olarak İME işletmesinin öğrenci kotası dahilinde bölümlerin İME kurulları tarafından belirlenen başarılı öğrenciler İME programından yararlanabilir. 
    • Proje bazlı çalışma yapılacak Kurum/işletme ile eşleştirmesi yapılan öğrenciler belirtilen dönem içerisinde (8. yarıyıl) haftanın 5 günü işyerinde çalışırlar ve bölümlerinden herhangi bir ders almazlar (7+1 İME ders müfredatına tabi olurlar). 
    • Kurumda öğrencinin yapacağı faaliyetler hem ilgili Bölümdeki akademik danışmanı (İME danışmanı) hem de İşletmedeki İşletme temsilcisi (eğitici personel) tarafından belirlenir ve takip edilir. Öğrencinin İME danışmanı olan öğretim elemanı İME işletmesini dönem içerisinde en bir kez ziyaret eder. 
    • Öğrenci dönem içinde ve sonunda İME danışmanını bilgilendirmek ve rapor sunmak zorundadır.


İME programının staj programlarından farkı:


    1. Uzun dönemli olması (akademik takvimde 8. yarıyıl boyunca),
    2. Sadece başarılı öğrencilerin bu programdan yararlanması,
    3. Öğrencinin süreç boyunca hem işletme, hem de üniversitedeki ilgili danışmanlar tarafından kontrolünün sağlanması,
    4. Öğretim Elemanının İME işletmesini ziyareti ile işbirliği fırsatlarının oluşturulması,
    5. Öğrencinin İME programından başarılı olması durumunda Bölümünde 8. yarıyılda alacağı 30 AKTS’ye karşılık gelen dersten muaf tutulması sayılabilir.


İlgilenen öğrenciler, daha detaylı bilgi için önce İME yönergesini okuyup, sonra Bölümlerindeki İME komisyon üyelerine başvurmalıdır.


 
27 Eylül 2021
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı