Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Bölümler


Mühendislik Fakültesi Bölüm Listesi

 

Bölüm Adı

Eğitim-Öğretim Durumu

Mezun Verme Durumu

Bilgisayar Mühendisliği

Aktif

Evet

Biyomühendislik

Aktif

Hayır

Çevre Mühendisliği

Aktif

Evet

Gıda Mühendisliği

Aktif

Evet

Harita Mühendisliği

Aktif

Evet

İnşaat Mühendisliği

Aktif

Evet

Jeofizik Mühendisliği

Aktif

Evet

Jeoloji Mühendisliği

Aktif

Evet

Maden Mühendisliği

Aktif

Evet

Kimya Mühendisliği

Aktif

Hayır

Endüstri Mühendisliği

Aktif Değil

Hayır

Elektronik Mühendisliği

Aktif Değil

Hayır

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Aktif Değil

Hayır

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)