Stratejik Planlar
Üniversitemiz Stratejik Planı ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022

 

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performans Göstergeleri

 

Birim Stratejik Planımız

2021 - 2025

Tüm Bölümlerin Stratejik Planları

2021 - 2025
Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri

2018 - 2022

2021 - 2025

Performans Göstergeleri  Değerlendirme Raporları 
 

2021

2022

Stratejik Plan İzleme Verileri Raporu 
 

2021

2022

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)