Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Stratejik Planlar
Üniversitemiz Stratejik Planı ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022

 

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performans Göstergeleri

ÇOMÜ Stratejik Plan 2024-2028

Birim Stratejik Planımız

2021 - 2025

2024-2028

Tüm Bölümlerin Stratejik Planları

2021 - 2025

2024 - 2028
Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Performans Göstergeleri  Değerlendirme Raporları 
 

2021

2022

2023

Stratejik Plan İzleme Verileri Raporu 
 

2021

2022

2023