İdari Personel
KADRO
ÜNVANI 
GÖREVİ BÖLÜMÜ                                              ADI SOYADI DAHİLİ 

E- MAİL

Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Ayten DEMİREL 20104 ademirelcomu.edu.tr
Ayniyat Saymanı Ayniyat Saymanı Hasan KISAOĞLU  20117 hasankisaoglucomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Maaş İşleri ve Yolluklar  Hüseyin UÇAR 20018 hucarcomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Yazı İşleri Müzeyyen KESKİN 20096 mkeskincomu.edu.tr 
Bilg. İşletmeni Gıda Mühendisliği /Çevre MühendisliğiBölüm Sekreteri Hacer ERGÜN 20057 hacerguncomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Öğrenci İşleri Neşe ÇOLAK 20010 nesecolakcomu.edu.tr
Bilg. Mühendisi Elektronik ve Bilg. Donanımları Lab. Zeki ALPTEKİN 20137 zalptekincomu.edu.tr
Mühendis   Serdal ASLAN   serdal.aslancomu.edu.tr
4/D VHKİ     Endüstri Müh./ Biyomühendislik Bölüm Sekreteri Rukiye TÜRKER 21031 rukiyecomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreteri Serpil YILDIZ 20099 skaracomu.edu.tr
Bilg.İşletmeni Harita Müh./ Bilgisayar Müh./ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri  Gül UMUT 20006 gulsapcomu.edu.tr
4/D VHKİ  Dekan Sekreteri Ceyda KOÇYİĞİT 20103 ceydacomu.edu.tr
Bilg. İşletmeni İnşaat Müh. Böl Sek./ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Sekreteri Seher BİTKAL 20008 sbitkalcomu.edu.tr
Memur İş Güvenliği A.B. D. Sekreterliği  Erdem ERTÜZ 20150  
Bilgisayar İşletmeni Maden Müh./ Kimya Mühendisliği / Malzeme Bil. ve Mühendisliği Bölüm Sekreteri Nural MADAK 21030 nuralmadakcomu.edu.tr
  Öğrenci İşleri Eylül Fidan ARSLAN   eylulfidan.arslancomu.edu.tr
Yrd. Hizmetler Teknik Servis Münip ÇALIŞKAN 20023  
4/D Hizmetli   Serkan TÜM 20024  

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)