Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Üst Yönetim

 

Prof. Dr. Tolga BEKLER

DEKAN

Prof.Dr.Sibel MENTEŞE

DEKAN YARDIMCISI

Doç.Dr. Alper DEMİRCİ

DEKAN YARDIMCISI

Ayten DEMİREL

FAKÜLTE SEKRETERİ