Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Bölüm Sekreterlikleri
Bölüm Adı Dahili Numara
(Santral: 0 286 218 00 18)
Bilgisayar Mühendisliği 2185
Biyomühendislik 1478
Çevre Mühendisliği 2182
Endüstri Mühendisliği 1478
Harita Mühendisliği 2836
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1478
Gıda Mühendisliği 2169
İnşaat Mühendisliği 4054
Jeofizik Mühendisliği 4054
Jeoloji Mühendisliği 2131
Kimya Mühendisliği 1477
Maden Mühendisliği 1477