Paydaş İlişkileri

Mühendislik Fakültesi Paydaşları Aşağıdaki Gibi Belirlenmiştir:

  • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
  • Yüksek Öğretim Kurulu,
  • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
  • Özel Sektör Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Akademik personelimiz,
  • İdari personelimiz,
  • Öğrencilerimiz,
  • Mezunlarımız.

 

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

 

 

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Değerlendirme Anketi

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

 

 

PAYDAŞ TOPLANTILARI 

Ekler

010922_dis_paydas_toplanti_tutanak.pdf
010922_ic_paydas_toplanti_tutanak.pdf
1092022_dis_paydas_katilim_listesi.pdf
1092022_ic_paydas_katılım_listesi (idari personel).pdf
200921_Dis-paydaslar-toplanti-tutanak.pdf
200921_Dis_paydaslar_toplantı_iimza_listesi.pdf
200921_İc_paydaslar_toplanti_tutanak.pdf
200921_İç_paydas_toplanti_imza_listesi.pdf
akademik personel memnuniyet anketi.pdf
İdari Personel İç Paydaş Toplantısı.pdf
idari personel memnuniyet anketi.pdf
KAP İdari personel toplantısı_230922.pdf
mezun çalıştıran işveren memnuniyet anketi.pdf
mezun memnuniyet anketi.pdf
öğrenci ders memnuniyet anketi 2020-21-bahar.pdf
öğrenci memnuniyet anketi 2020-21-bahar.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)