Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Paydaş İlişkileri

Mühendislik Fakültesi Paydaşları Aşağıdaki Gibi Belirlenmiştir:

  • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
  • Yüksek Öğretim Kurulu,
  • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
  • Özel Sektör Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Akademik personelimiz,
  • İdari personelimiz,
  • Öğrencilerimiz,
  • Mezunlarımız.

 

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

 

 

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

 

PAYDAŞ TOPLANTILARI

 


Bölümlerimizin Mezun Etkinlikleri

2022

Çevre Mühendisliği Bölümü 2022 mezun etkinliği

Gıda Mühendisliği Bölümü 2022 mezun etkinliği

Harita Mühendisliği Bölümü 2022 mezun etkinliği 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2022 mezun etkinliği 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2022 mezun etkinliği 

2021

Çevre  Mühendisliği Bölümü mezun etkinliği için tıklayınız...

Gıda Mühendisliği Bölümü mezun etkinliği için tıklayınız...

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezun etkinliği için tıklayınız...


Diğer Paydaş Etkinlikleri

 

 

 

Ekler

010922_dis_paydas_toplanti_tutanak.pdf
010922_ic_paydas_toplanti_tutanak.pdf
1092022_dis_paydas_katilim_listesi.pdf
1092022_ic_paydas_katılım_listesi (idari personel).pdf
200921_Dis-paydaslar-toplanti-tutanak.pdf
200921_Dis_paydaslar_toplantı_iimza_listesi.pdf
200921_İc_paydaslar_toplanti_tutanak.pdf
200921_İç_paydas_toplanti_imza_listesi.pdf
akademik personel memnuniyet anketi.pdf
İdari Personel İç Paydaş Toplantısı.pdf
idari personel memnuniyet anketi.pdf
KAP İdari personel toplantısı_230922.pdf
mezun çalıştıran işveren memnuniyet anketi.pdf
mezun memnuniyet anketi.pdf
öğrenci ders memnuniyet anketi 2020-21-bahar.pdf
öğrenci memnuniyet anketi 2020-21-bahar.pdf