Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Bölüm Sekreterlikleri
Bölüm Adı Dahili Numara
(Santral: 0 286 218 00 18)
Bilgisayar Mühendisliği 20038
Biyomühendislik 21031
Çevre Mühendisliği 20094
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 21030
Endüstri Mühendisliği 21031
Harita Mühendisliği 20006
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 21031
Gıda Mühendisliği 20057
İnşaat Mühendisliği 20008
Jeofizik Mühendisliği 20008
Jeoloji Mühendisliği 20094
Kimya Mühendisliği 21030
Maden Mühendisliği 21030