Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Logo

 

      

 

Mühendislik eğitimi, bilimsel ilerlemeye koşut olarak öğrencilere mühendislik ilkelerini öğreten ve yorumlatan bir bir eğitim alanıdır. Bu eğitim ile elde edilen birikim toplumların; ulusal güvenlik, ekonomik büyüme, enerji yönetimi, kalkınma, sanayi ve sosyo-kültürel özelliklerini şekillendirmekle geleceğe yön vermektedir. 

Okulumuzun temsil yüzü olan logomuzun tasarımındaki geometrik unsurlar; belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilen ölçüm, çizim ve tasarım süreçlerini ifade etmektedir. Geometrik unsurların bir araya getirdiği yapı; öğrenci merkezli, uygulama ağırlıklı, çıktı/sonuç odaklı eğitim anlayışını, işbirliği, dayanışma ve paylaşmayı, farklılıklara saygıyı temsil etmektedir.

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (TUR, .png, 158KB)

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (ENG, .png, 60 KB)

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (TUR, .png, 306 KB)

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (ENG, .png, 307 KB)

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (TUR, .png, 410 KB)

 

Mühendislik Fakültesi Logosu (ENG, .png, 416 KB)

Mühendislik Fakültesi Logosu (TUR, .tif, 11.615 KB) Mühendislik Fakültesi Logosu (ENG, .tif, 11.615 KB)